Your Contactless Visa Card

Your Contactless Visa Card

Labank Komersyal Sesel i oule enform tou son kliyan ki bientot i pou entrodwi son bann nouvo kart ATM “contactless”.  Kliyan pou ganny demande pou vin esanz zot vye kart e kolekte zot nouvo kart dan zot brans kot zot ti ouver zot kont. Dat koleksyon i ava ganny kominike pli tar. Labank i oule enform tou kliyan ki sa vye kart pou apre nepli ganny servi. Alors i enportan  ki tou son bann kliyan i fer sir ki zot vin esanz zot kart pandan peryod ki pou ganny kominike pli tar pou evit okenn lenkonveyans.